Bortforsling Skåne

Bortforsling Skåne erbjuder skräddarsydda lösningar för att du ska bli av med ditt skräp. Få en kostnadsfri offert idag! Tjänsten är gratis och du är inte bunden till någonting. Marknadens bästa och mest rättvisa priser!

Vi erbjuder bortforsling för både privatpersoner och företag!

Steg 1
01
Steg 2
02
Steg 3
03
Steg 4

04

Nöjda kunder
0 +
Bilar
0 +
Kg Bortforslat
0 +

Varför ska du välja oss?

Personal

Professionell och kunnig personal när det kommer till sortering och hantering av olika sorters avfall.

Inget bindande

Våra offerter binder dig inte på något sätt. Diskutera fritt fram en lösning.

Bilar

Vi har ett flertal bilar utrustade för alla typer av bortforsling. Finns inget föremål eller skräp som vi inte kan plocka upp!

Projekt

Inget projekt är för stort eller litet. Allt från små upphämtningar på enstaka sopor till regelbunden avfallshantering.

Bortforsling Skånes omdöme

Daniel Lindberg
Daniel Lindberg
Läs mer
Kul att äntligen hitta pålitliga grabbar för både bortforsling och avfallshantering. Oavsett om det var för mitt privata hem eller mitt företag kunde Bortforsling Skåne erbjuda skräddarsydda lösningar för mina specifika behov. Det är otroligt bekvämt att ha en partner som kan hantera alla typer av avfall.
Markus Andersson
Markus Andersson
Läs mer
Som familj har vi under vår renovering av villan haft svårt att bli av med sopor/avfall. Det har tagit flera rundor till tippen och enormt mycket av vår tid. Tackar Bortforsling Skåne för att de under hela renoveringsprocessen regelbundet plockat upp våra sopor.
Emma Johansson
Emma Johansson
Läs mer
Det jag verkligen uppskattade med Bortforsling Skåne var deras starka miljömedvetenhet. De tog ansvar för att sortera och hantera avfallet på ett korrekt och hållbart sätt. Det gav mig en stor frid i sinnet att veta att mitt avfall hanterades med omsorg och respekt för miljön.
Föregående
Nästa

FAQ Bortforsling Skåne

Kostnaden för en bortforsling är alltid skräddarsydd. Vi jobbar inte med färdiga paket utan vi vill alltid ge kunden det bästa möjliga priset. 

Vi på Bortforsling Skåne baserar våra priser på storlek, vikt och typ av avfall. Har du frågor gällande prissättning så kan du kontakta oss här. Vi besvarar mer än gärna era frågor. 

Vi sorterar alltid avfallet och ser till att den blir hanterat på rätt sätt. Detta gäller både bortforsling för företag och privatpersoner.

Vi avfallshantering så kommer vi att regelbundet hämta upp avfallet och se till att det sorteras på rätt sätt.

Vi tar emot nästan alla typer av avfall. Vi tar inte emot radioaktivt avfall. 

Vi tar emot allt från vanligt hushållsavfall till byggavfall, farligt avfall, elektroniskt avfall, trädgårdsavfall och mer.

Vid frågor kring avfall så får ni gärna kontakta oss. 

Vilka olika typer av avfall finns det? Vi hänvisar till Naturvårdsverket.

Du kan enkelt skicka in formuläret och beskriva lite kort om bortforslingen och vad som önskas bortforslas.

Vi kommer att återkomma med en offert och tillgängliga tider. Kan vi hämta soporna utan att du är på plats så brukar det vara en populär lösning. 

Bortforsling är processen att avlägsna och transportera avfall från en plats till en annan för korrekt hantering och behandling. Det kan inkludera insamling, transport, sortering och slutlig behandling av olika typer av avfall, inklusive hushållsavfall, byggavfall, farligt avfall, elektroniskt avfall och mer.

Målet med bortforsling är att säkerställa att avfallshanteringen sker på ett säkert och miljövänligt sätt. Det kan innebära återvinning, förbränning, deponering eller andra metoder beroende på typen av avfall och gällande regler och praxis i det geografiska området.

Bortforsling är en viktig del av avfallshanteringssystemet och bidrar till att minimera negativa miljöeffekter och främja en hållbar och ren miljö. Genom att korrekt hantera avfallet kan återvinningsbara material återvinnas, farliga ämnen behandlas på ett säkert sätt och mängden avfall som hamnar på deponier minskas.

Varför är bortforsling viktigt för miljön?

 

Bortforsling Skåne

  1. Minskning av miljöföroreningar: Genom att ta bort och behandla avfall på ett korrekt sätt minskar risken för att farliga ämnen och föroreningar släpps ut i miljön. Till exempel kan korrekt hantering av farligt avfall förhindra att giftiga ämnen läcker ut i mark och vattendrag, vilket kan ha negativa effekter på ekosystem och människors hälsa.

  2. Minskning av deponering: Bortforsling bidrar till att minska behovet av deponering av avfall. Deponier tar upp stora markområden och kan ge upphov till utsläpp av växthusgaser och förorenat lakvatten. Genom att återvinna och behandla avfall kan mängden avfall som hamnar på deponier minskas, vilket minskar den negativa påverkan på miljön.

  3. Återvinning av resurser: Genom bortforsling och återvinning kan värdefulla resurser återvinnas och återanvändas istället för att behöva utvinna och tillverka nya material. Detta minskar behovet av att utnyttja naturresurser och minskar utsläppen och energiförbrukningen som är förknippade med produktionen av nya material.

  4. Minskning av koldioxidutsläpp: Bortforsling och återvinning av avfall kan minska koldioxidutsläppen. När organiskt avfall, som matrester och trädgårdsavfall, bryts ned på deponier produceras metangas, en potent växthusgas. Genom att kompostera eller använda anaerob rötning för att behandla organiskt avfall kan man producera biogas istället för metangas, vilket minskar utsläppen av växthusgaser.

  5. Främjande av cirkulär ekonomi: Genom att bortforsla och återvinna avfall kan man främja en cirkulär ekonomi där resurserna används effektivt och inget avfall slösas bort. Genom att återvinna material och återanvända produkter minskar behovet av att producera nytt och minskar därmed trycket på miljön.

Sammanfattningsvis spelar bortforsling en viktig roll i att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet genom minskning av föroreningar, minskning av deponering, resursåtervinning och främjande av en cirkulär ekonomi. Genom att rätt hantera avfall kan vi skydda miljön och bidra till en renare och mer hållbar framtid.